usuari   contrasenya  
LLIBRE D'ESTIL

Activitats
Les activitats estan conformades per un títol, una descripció, l'explicació del funcionament de l'activitat, el material necessari, categories de tipus d'activitat i edats recomanades.

Tota activitat ha de ser publicada amb:
- Un títol clar i entenedor.
- Una breu descripció a on s'hi pot afegir els objectius. La qual ha de servir perquè els lectors es facin una idea ràpida del contingut de l'activitat.
- El material necessari si s'escau.
- Les categories de tipus d'activitat corresponents. Cal que estigui ben categoritzat, així farà més fàcil consultar-la utilitzant la cerca de la pàgina.
- Les edats recomenades, les quals segueixen la divisió típica dels escoltes. Són orientatives, ja que aquesta divisió pot variar depenent de cada entitat.
- L'explicació, la qual ha de ser entenedora i ben organitzada. S'hi poden afegir imatges per fer-la més clara i vistosa, les quals han de ser d'una mida adequada. També s'hi poden afegir enllaços a altres activitats o a pàgines i imatges externes. No s'ha d'abusar dels enllaços ja que aquesta no és una pàgina de redireccions web.

Els usuaris administradors es reserven el dret a modificar qualsevol activitat per adequar-la a llibre d'estil.

També et pot interessar llegir les Condicions d'ús de SomCau.
Què és SomCau?
Consulta les condicions d'ús
Consulta el llibre d'estil

Contacte
Registra't a SomCau
Usuaris

Idea Original i administració Jordi Domènech
Pàgina creada per arnAu bellavista
www.sacaix.com
LLEGENDA EDATS
Pollets -6 anys
Castors 6-8 anys
Llops/Daines 9-11 anys
Ràngers/Noies Guia 12-14 anys
Pioners/Caravel·les 15-16 anys
Truc 17 anys
Caps/Capeses +18 anys
LLEGENDA ACTIVITATS
Act. per exterior
Act. per interior
Act. de dia
Act. de nit
Act. moguda
Act. quieta
Joc
Taller
Gimcana
Xerrada
Vetllada
Dinàmica